Bloeddruk | Diagnostics

De 10 gouden regels voor bloeddrukmeting

Er zijn veel factoren die een rol spelen bij het meten van de bloeddruk. Met deze tien algemene regels voert u de meting op de juiste wijze uit.

1. Rust ongeveer 5 minuten uit vóór het opnemen van de temperatuur. Zelfs bij kantoorwerk neemt de systolische bloeddruk gemiddeld met ongeveer 6 mmHg toe, en de diastolische met ongeveer 5 mmHg.
Rust ongeveer 5 minuten
2. Gebruik minimaal één uur vóór de meting geen nicotine en drink geen koffie.
3. Neem de bloeddruk niet op als u dringend moet plassen. Een volle blaas kan leiden tot een verhoging van de bloeddruk met ongeveer 10 mmHg.
4. Meet uw bloeddruk op een volledig ontblote bovenarm of pols, en in een comfortabele positie terwijl u rechtop zit. De bloedcirculatie mag bijvoorbeeld niet worden afgesnoerd door een opgerolde mouw.
5. Bij gebruik van een polsbloeddrukmeter moet de manchet tijdens de meetprocedure ter hoogte van het hart worden gehouden. De manchet van een bovenarmmeter wordt uit zichzelf al op de juiste hoogte bevestigd.
6. Probeer tijdens de meetprocedure niet te spreken of bewegen. Spreken verhoogt de waarden met ongeveer 6 - 7 mmHg.
7. Wacht minstens één minuut tussen twee metingen. Zo worden de bloedvaten ontlast van de druk als voorbereiding op een nieuwe meting.
8. Registreer alle metingen met de datum, het tijdstip en ingenomen medicatie. Dit kan handig en eenvoudig met Veroval® medi.connect.
9. Meet met enige regelmaat. Zelfs als uw waarden zijn verbeterd, is het goed om toch door te gaan met controleren om op te volgen.
10. Meet altijd op hetzelfde tijdstip van de dag. Omdat een persoon over een hele dag ongeveer 100.000 verschillende bloeddrukwaarde heeft, zijn eenmalige metingen niet zinvol. Alleen met regelmatige metingen over een langere periode die u elke dag op hetzelfde tijdstip uitvoert, krijgt u een betrouwbaar beeld van de bloeddrukwaarden.

Blijft nauwkeurig, zelfs als uw hartslag dat niet doet

Veroval® Duo Control bovenarmbloeddrukmeter

Veroval® Duo Control meet correct, ook bij hartritmestoornissen – dankzij de innovatieve DUO SENSOR-technologie.

Meer informatie