Privacykennisgeving

Naleving van de voorschriften inzake gegevensbescherming is zeer belangrijk voor PAUL HARTMANN AG (hierna te noemen 'HARTMANN', 'wij' of 'ons'). Daarom willen wij u hieronder informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens, in het bijzonder over de doeleinden van de respectieve gegevensverwerking en de verwerkte gegevenscategorieën, onderverdeeld volgens individuele diensten of vormen van gebruik en over de rechten waarop u aanspraak kunt maken. Met betrekking tot de gerelateerde termen, zoals 'persoonsgegevens' of 'verwerking', verwijzen we naar de relevante definities in Art. 4 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

We vragen u vriendelijk om uzelf regelmatig op de hoogte te stellen van de inhoud van onze verklaring over gegevensbescherming. We zullen de gegevensbeschermingsverklaring aanpassen zodra wijzigingen in de door ons uitgevoerde gegevensverwerking dit noodzakelijk maken. We zullen u informeren zodra de wijzigingen een coöperatieve handeling van uw kant (bv. toestemming) of een andere individuele kennisgeving vereisen.

Status: 15.09.2023