Chronische wonden | Wond

Snellere wondgenezing

Kom te weten hoe vochtige wondbehandeling voordeel oplevert voor zowel patiënten met chronische wonden als de gezondheidsprofessionals die hen behandelen.

Er zijn veel redenen waarom verschillende wonden aan verschillende snelheden genezen. De oorzaak van de wonde – of het een letsel is of aan een bepaalde aandoening toe te schrijven is – is een eerste overweging, maar er zijn ook patiëntspecifieke factoren, zoals hun leeftijd, hun bestaande medicatie en hun voedingstoestand. Wat ook de reden is, alle wonden doorlopen hetzelfde genezingsproces dat bestaat uit drie stadia.

Drie stadia van genezing reiniging

Ongeacht het soort wond en de mate van weefselverlies, verloopt de wondgenezing steeds in drie dynamische stadia: de reiniging, de granulatie (weefselvorming) en de epithelisatie (epidermisatie). Bij chronische wonden – wonden die weinig of geen tekenen van genezing vertonen, ondanks gepaste behandeling en binnen een aanvaardbaar tijdsbestek – is dit gezonde genezingsproces verstoord en de weefselregeneratie vertraagd. Stadium 1: reiniging Zodra het aanvankelijk bloeden stopt, kunnen witte bloedlichaampjes gemakkelijker in de wond migreren doordat de bloedvaten verwijden en de vaatwanden meer permeabel worden. Zij hebben de taak om te verdedigen tegen infecties en en de wond te reinigen. In dit stadium is het prioritair levenloos en necrotisch weefsel te verwijderen en om wondreiniging te bevorderen bacteriën en toxinen te verwijderen die voor een tragere genezing zouden kunnen zorgen. Stadium 2: granulatie Het weefsel van diepe letsels kan niet regenereren en dus wordt de wond in dit stadium gevuld met nieuw weefsel. Het granulatiestadium verwijst naar de regeneratie van weefsel, wanneer de wonde van binnenuit wordt opgevuld. De prioriteit is hier om dit nieuwe weefsel te beschermen en desiccatie van de wond te voorkomen. Als de wond uitdroogt, sterven de cellen. Een permanente toestand van hydratatie houdt het genezingsproces in stand.

Stadium 3: epithelisatie

Hydratatie is ook belangrijk in het laatste stadium van de genezing. Op dit punt zijn de functies van de huid zo goed mogelijk hersteld (volledige regeneratie is vaak niet mogelijk). Oppervlaktecellen werken aan het voltooien van de wondsluiting, maar zijn nog steeds kwetsbaar voor de negatieve effecten van dehydratatie en moeten daarom vochtig worden gehouden en beschermd worden tegen schadelijke omgevingsfactoren. Tijdens elk van de drie stadia dienen wondzorgproducten: excessief exsudaat te absorberen granulatieweefsel te bevorderen en genezingsprocessen te activeren de vochtbalans in evenwicht te houden om optimale omstandigheden voor de wondheling te creëren de wond te beschermen en infectie te voorkomen

Het genezingsproces vereenvoudigen

Om de behandeling te vereenvoudigen en zo de ervaring voor zowel de gezondheidsprofessionals als patiënten te verbeteren, is de logische oplossing wondzorgproducten vinden die aan alle voorwaarden voor de verschillende stadia van genezing voldoen met zo weinig mogelijk verschillende verbanden. Minder vaak verbanden aanleggen is niet alleen aangenamer en zachter voor de patiënt, het zorgt ook voor een efficiëntere wondzorg. De tijd van de zorgverleners kan beter worden benut en de wond kan gedurende langere perioden ongestoord gelaten worden, wat ook de kans op besmetting verkleint. Vanuit een gezondheidseconomisch oogpunt is er door de kortere behandelingen een betere kosten/batenverhouding.

Levens vereenvoudigen

Een producent die deze uitdaging is aangegaan, is HARTMANN. Het HARTMANN hydrotherapieconcept voor vochtige wondbehandeling, in de eerste plaats ontworpen voor het behandelen van chronische en slecht genezende wonden, bestaat uit slechts twee wondverbanden die na elkaar worden gebruikt.

HydroClean kan in alledrie de stadia worden gebruikt. Het maakt gebruik van een speciale hydrogeltechnologie met een permanent spoelend absorptiemechanisme om te reinigen en een optimale vochtige wondomgeving te creëren.

HydroTac verbetert het genezingsproces, door de vochtige wondomgeving te reguleren. De bovenste laag beschermt tegen bacteriële besmetting en negatieve omgevingsfactoren.

Hoewel de eenheidsprijs hoger kan zijn dan die van andere verkrijgbare producten, zijn er zowel financiële als praktische voordelen verbonden aan de eenvoud van dit product.

Uit een klinische studie bleek dat bij wonden die met HydroClean werden behandeld, fibrine en necrose meer dan twee keer zo doeltreffend werden verwijderd dan bij behandeling met een amorfe hydrogel.