Afdruk

Voor websiteHartmanndirect.com/be-nl
N.V. Paul HARTMANN S.A.
Paul Hartmannlaan, 1
B-1480 SINT-RENELDE

Tel : 02/391 44 44
Fax : 02/391 44 45

E-mail :[email protected]

Gedelegeerd Bestuurder - Managing DirectorBeNeLux:Sergi RABAZZA

Rechtsgeldige vertegenwoordigers/Raad van bestuur voor HARTMANN Group:

Britta Fünfstück (Chief Executive Officer)
François Georgelin
Stefan Müller
Stefan Grote

BTW : BE 414 346 782
HR Nivelles : 45340

Aansprakelijkheid voor inhoud
De inhoud van de website van N.V. Paul HARTMANN S.A. werd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid en de actualiteit van de inhoud. De dienstverlener N.V. Paul HARTMANN S.A.is volgens de algemene wetgeving verantwoordelijk voor zijn eigen inhoud op deze website. N.V. Paul HARTMANN S.A.is echter niet verplicht toezicht te houden op verstrekte of opgeslagen externe informatie of naspeuringen te doen naar de omstandigheden die wijzen op onwettige activiteiten. Verplichtingen tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie conform de algemene wetgeving blijven onverminderd van kracht. Een desbetreffende aansprakelijkheid is echter pas mogelijk vanaf het moment van kennisneming van een concrete wetsovertreding. Zodra wij kennis nemen van een dergelijke wetsovertreding zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Verantwoordelijkheid
Alle rechten betreffende teksten, illustraties, audiovisuele bestanden en alle andere rechten met publicatiedoeleinden zijn exclusief voorbehouden aan de firma N.V. Paul HARTMANN S.A.. Elke herdruk, herwerking, kopie, verspreiding of een totaal of gedeeltelijk memoriseren door middel van informatica software, zonder schriftelijke toestemming van de N.V. Paul HARTMANN S.A., is ongeoorloofd.
Deze website werd met de grootste zorg ontwikkeld. Het is een uitsluitend informatieve en evoluerende website die aan het publiek aangeboden wordt. De N.V. PAUL HARTMANN S.A. kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, van eender welke aard of omvang, die rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen worden veroorzaakt door het bezoeken van de site, of in het algemeen door eender welk gebruik van deze website.