Preventie | Diagnostics

Zelfdiagnose - de opkomende revolutie in de gezondheidszorg

Technologie verandert persoonlijke gezondheidszorg radicaal en blijft dat doen met toenemende precisie en slimmere meting en opvolging. Kom meer te weten.

diagnostic

Technologische ontwikkelingen en het toenemende belang van digitale diensten zijn de manier waarop de maatschappij functioneert aan het veranderen. Dit heeft gevolgen en biedt mogelijkheden voor alle sectoren, vooral voor de gezondheidszorg. De gezondheidssector is echter verre van volledig gedigitaliseerd en hoewel er een enorme markt is om aan te boren, blijft er een leemte die echt waarde levert aan patiënten.

Hoe de digitale wereld zelfdiagnose en zelfcontrole bevordert

De ontwikkeling van betaalbare slimme meetapparaten en de grote verspreiding van smartphones heeft geleid tot een toename van zelfcontrole met eenvoudige biometrie of fitnessapps. Maar hoe slimmer en nauwkeuriger die apps worden, hoe meer mogelijkheden er zullen ontstaan binnen de gezondheidszorg, bijvoorbeeld het uitbreiden van zelfcontrole op bloeddruk, bloedsuikerspiegel en hartslag, om er maar een paar te noemen.

Voordelen van zelfdiagnose

Dankzij draagbare technologieën kan er een constante stroom van persoonlijke gegevens worden verzameld zonder dat de consument daar wat voor hoeft te doen. Dit heeft geleid tot een toegenomen interesse bij consumenten naar hun persoonlijke gegevens en de impact daarvan op hun huidige en toekomstige gezondheid. 46% van de mensen die gegevens bijhielden over hun gezondheid, gaven aan dat dit tot een verandering had geleid in de manier waarop ze aan hun gezondheid werken of aan de gezondheid van iemand die ze verzorgen. (“Pew Internet & American Life Project, ‘Tracking for Health’, 2013”). In de enquête Consumer Attitudes Toward Health Care Technology gaf 25% van de respondenten aan dat ze websites of technologie [met gezondheidsinformatie] even vaak gebruikten als dat ze hun arts bezochten en ongeveer evenveel respondenten gaf aan daarvan gebruik te maken in plaats van naar de dokter te gaan.


 • 65% van alle Duitse patiënten googelt zijn/haar symptomen om de diagnose van hun arts te controleren (“Zweitmeinungsverfahren aus Patientensicht”, studie door de Asklepiosk Clinics, 2015; http://www.presseportal.de/pm/65048/2891494).
 • 17% gaf toe dat ze proberen zelf hun diagnose te stellen zodat ze niet naar de dokter hoeven te gaan (Gesundheitsstudie 2012, MSL).

Naast de nauwkeurige gegevens die het oplevert om consumenten te informeren over hun gezondheid, kan zelfcontrole helpen om symptomen en tekenen te detecteren in een vroeg stadium.

De mogelijkheden die zelfdiagnose creëert

 • Personalisering van de behandeling:
  Door een onafgebroken reeks gegevens over een individu te kunnen raadplegen, krijgen artsen een gedetailleerder zicht op de ziektegeschiedenis van hun patiënten.
 • Vroegere detectie van ziekten en meer doeltreffende preventie van ziekten:
  Dit is met name relevant voor het detecteren van sluipmoordenaars zoals hoge bloeddruk of prediabetes, omdat apparaten voor zelfcontrole de lichaamstemperatuur, bloedsuikerspiegel, bloeddruk of vergelijkbare basisgegevens over de gezondheid kunnen meten. Dit heeft voortdurende implicaties voor de voorspellende en preventieve geneeskunde. Er worden in draagbare en mobiele technologieën nieuwe geavanceerde sensoren getest om consumenten diepere inzichten te verschaffen en hen aan te moedigen om gezondere beslissingen te nemen over hun levensstijl. De technologieën kunnen dienstdoen als motivator/persoonlijke coach. Deze sensoren zullen het voor mensen eenvoudiger maken om in minder ernstige gevallen voor zichzelf te zorgen voordat ze ziek worden.
 • De gezondheidsinfrastructuur uitbreiden:
  Door de vergrijzende samenleving en steeds dichter bevolkte stedelijke gebieden staat het aantal artsen in zowel stedelijke als landelijke gebieden onder druk. Technologie maakt het voor gezondheidsinstellingen mogelijk om over voorzieningen te beschikken, zelfs wanneer de medische infrastructuur tekort schiet. Dit is met name relevant voor grote delen van de wereld waar er onvoldoende toegang tot artsen is. Zelfdiagnose zou een rol kunnen spelen in het vullen van deze infrastructuurleemtes.

Grenzen aan zelfdiagnose

Hoewel technologie onmiskenbaar een waardevolle ondersteuning biedt op het vlak van gegevens, blijft vertrouwen onontbeerlijk in gezondheidszorg. Geen enkele technologie kan een bezoek aan uw arts of het krijgen van behandeling ter plaatse vervangen. Meer zelfs, zelfdiagnose verstrekt gegevens, maar nooit inzichten. Om echt inzicht te krijgen in de gezondheid van de patiënt, moeten de gegevens geanalyseerd en geïnterpreteerd worden.

Gevolgen van zelfdiagnose voor de gezondheidszorg

Zelfdiagnose zorgt voor een paradigmaverschuiving in de gezondheidszorg aangezien het patiënten toelaat een sterkere rol te vervullen in de patiënt-dokterrelatie. Dit heeft tot enige aarzeling en terughoudendheid geleid bij het integreren van deze hulpmiddelen in de gezondheidszorgprocessen. Eerder dan zich af te sluiten voor het vooruitzicht van verandering, dient de sector van de gezondheidszorg op zoek te gaan naar manieren om met technologie samen te werken om de mogelijkheden te vergroten die dit zou kunnen creëren. Zo kan technologie er bijvoorbeeld voor zorgen dat zorgverleners niet langer tijdrovende tests en controles moeten doen, en dus meer tijd ter beschikking hebben voor meer gerichte zorg.

Overzicht

Zelfdiagnose moet op betrouwbare en kwaliteitsvolle technologie gebaseerd zijn om betrouwbare resultaten en gegevens op te leveren. Hoewel het de vaardigheden van een arts niet kan, en niet mag vervangen, kan het een rol spelen in thuiscontrole en het vroeger detecteren van ziekten, en zodoende ten goede komen van voorspellende en preventieve geneeskunde. Technologie kan een behandeling niet vervangen, maar het kan helpen om de juiste behandelingen bij de juiste patiënten te krijgen. Visualisatie van de gegevens speelt een belangrijke rol om gebruikers te helpen bij het nemen van beter geïnformeerde beslissingen, maar de gegevens dienen nog steeds geanalyseerd te worden om betekenisvolle inzichten te kunnen verschaffen.