Kolostomie


Kolostomické pomůcky jsou určeny pro pacienty s vytvořeným vývodem z tlustého střeva. Měsíční limit/úhrada na spotřebu kolostomických pomůcek je max. 60 ks sáčků a max. 10 ks podložek. Porhlédněte si také doplňkový sortiment Dansac, který pečuje o pokožku v okolí stomie.