Péče o zranění a rány

Bércové vředy - praktické rady pro pacienty

Bércové vředy jsou chronickým a dlouhodobým onemocněním a jejich léčba vyžaduje aktivní přístup a spolupráci nemocného, stejně jako jeho obrovskou trpělivost a ukázněnost.

1. Co jsou to bércové vředy?

Bércový vřed lze definovat jako chronický defekt kůže charakterizovaný rozpadem tkáně a její nekrotizací.


Bércové vředy mohou vznikat z různých příčin žilních, tepennýchči smíšených.


Statistické údaje uvádějí, že až 1 % populace trpí bércovými vředy a takto postižených pacientů přibývá s věkem. Až 3,5 % obyvatel nad 65 let má vředy na bércích.


Příčiny vzniku bércových vředů:


Příčiny vzniku bércových vředů

2. Jaké jsou příčiny bércových vředů?

Příčinou bércových vředů jsou nejčastěji onemocnění cévního systému, žilního a tepenného. Proto také ve většině případů, kdy hovoříme o bércových vředech, máme na mysli bércové vředy žilního anebo tepenného původu.


Další četnou skupinu tvoří vředy u pacientů s cukrovkou, vředy vzniklé po úrazech (posttraumatické), dekubity (proleženiny), vředy při nemocech krve, infekční vředy, vředy při revmatických chorobách a vředy vzniklé na podkladě nádorů.


Klinický obraz i průběh onemocnění je odlišný podle příčiny bércového vředu, častoje však přítomno zároveň i více etiologických faktorů (např. onemocnění tepen a onemocnění žil a ještě cukrovka). Hovoříme potom o bércových vředech smíšeného původu.


3. Bércové vředy žilního původu (vředy venózní)

Bércové vředy jsou v největším počtu případů (73 %) nejtěžší komplikací chronické žilní choroby.

Pod pojmem chronická žilní choroba rozumíme všechny stavy, které vznikají v důsledku městnání žilní krve v dolních končetinách při poruchách zpětného toku krve, čímž dochází ke vzniku přetlaku v žilním řečišti, žíly se rozšiřují a objevují se varixy (křečovéžíly). Žilní chlopně postupně ztrácejí svoji ventilovou funkci a neodváděná tekutina se hromadí v podkoží.


V patologicky rozšířené žíle již nemohou žilní chlopně plnit svoji ventilační funkci a krev proudí oběmasměry, což má za následek vznik otoků a porušení výživy tkáně.


K rozvoji onemocnění žilního systému přispívají tyto rizikové faktory:

 • dědičná dispozice ke ztrátě elasticity žilní stěny
 • obezita
 • věk
 • výskyt žilních onemocnění a bércových vředů v rodině
 • proběhlý zánět v hlubokém žilním systému (trombóza)
 • sedavé zaměstnání nebo dlouhé stání
 • nedostatek tělesného pohybu
 • větší počet těhotenství nebo hormonální léčba

S rozvojem poruchy funkce žilního systému se objevují jednotlivé známky žilní choroby:

 • křečové žíly
 • otoky na dolních končetinách, nejvíce kolem kotníků
 • hemosiderinové pigmentace – rezavohnědé zabarvení kůže na bércích
 • kůže je tenčí, na povrchu s olupováním a velmi snadno dochází
 • k jejímu podráždění, zvláště po aplikaci nejrůznějších zevních prostředkůs přísadou bylin nebo jiných dráždivých látek (např. heřmánek, aloe, propolis, Alpa
 • apod.)
 • dochází ke ztrátě ochlupení na bércích a ke změnám na nehtech
 • v oblasti vnitřního kotníku často vznikají drobné bělavé skvrny (tzv. bílá atrofie) a na jejich podkladě může dojít k rozpadu kůže
 • žilní bércové vředy se objevují velmi často v oblasti kotníků, častěji na vnitřní straně, ale prakticky mohou vzniknout i v jiné oblasti na bérci. Bércové vředy u chronické žilní nedostatečnosti bývají rozsáhlé, mají nepravidelné okraje a na secernující spodině nacházíme převahu červené lesklé granulační tkáně. Mohou být přítomny i rosolovité žlutavé fibrinové povlaky.

4. Bércové vředy tepenného původu (vředy arteriální)

Vznikají na podkladě onemocnění tepenného systému na dolních končetinách při zúžení nebo uzávěru tepen, zvláště u pacientů ve vyšším věku. Vředy mohou vzniknout také u pacientů s déletrvajícím vysokým krevním tlakem.

Tepenné vředy jsou nejčastěji lokalizovány na prstech a na patě, případně v oblasti zevního kotníku, a většinou jsou hluboké, mají výrazně navalité okraje, spodina secernuje jen omezeně a často je krytá pevnělpící odumřelou tkání. Silně bolí.


5. Vředy u pacientů s cukrovkou (vředy diabetické)

Na vzniku těchto vředů se podílí onemocnění tepen a/nebo onemocnění periferních nervů u pacientů, kteří mají diabetes mellitus.

Vředy u diabetiků nacházíme na dolních končetinách v oblasti působení tlaku nad kostními výčnělky, např. na šlapkách nebo na spodních stranách prstů, také v místech naléhání nevhodné obuvi. Tyto vředy jsou nevelké, ale hluboké, často je lemuje prstenec ztvrdlé kůže. Spodina může být krytá odumřelou tkání, nebo je chabá, špekovitá bez větší sekrece.


6. Léčba bércových vředů

Cílem léčby bércových vředů je odstranit příčiny, které toto onemocnění vyvolaly, což je ve většině případů velmi obtížné. Kompenzaci přidružených chorob a celkovou léčbu rozhodně přenechejte svému ošetřujícímu lékaři. Náš odborný rádce Vám přiblížíoblast místní léčby a jejího účinku na hojení chronickýchran.

Nezávisle na druhu rány je proces hojení možno rozdělit do tří fází:

 1. Fáze čistící
  Podporuje vhodně zvolené léčebné krytí čištění vředu odsáváním nadbytečného sekretu s choroboplodnými zárodky; slouží také jako ochrana rány před infekcí a povzbuzuje přirozenou obranyschopnost a schopnost hojení.
 2. Fáze granulační
  Podporuje krytí novotvorbu tkáně tím, že vyrovnává hladinu vlhkosti, chrání ránu před vysycháním, funguje jako bariéra proti choroboplodným zárodkům a chrání granulační tkáň před mechanickým drážděním.
 3. Fáze epitelizační
  Urychluje obvaz dělení buněk tím, že udržuje prostředí rány vlhké a zabraňuje předčasné tvorbě strupu.

Je prokázáno, že rána se hojí rychleji, když je v ní udržováno trvale vlhké prostředí. Pokud je rána suchá, jsou hojivé pochody výrazně zbržděny.


1. KROK - HydroClean®

Začátek terapie, čištění rány


HydroClean je nanejvýš účinné krytí, které ránu čistí a nastartuje její léčbu. Díky superabsorpčnímu jádru s Ringerovým roztokem ránu kontinuálně proplachuje. Má výrazný čisticí efekt, rozpouští a rychle odstraňuje odumřelou tkáň a ztvrdlou kůži, omezuje sekreci z rány a odstraňuje zápach. Díky silikonovým proužkům se nelepí na ránu.

HydroClean

2. KROK - HydroTac®

Podpora hojení rány
HydroTac je pěnové krytí s hydrogelem ránu chrání a podporuje její hojení. Účinně z rány odsává sekret a díky gelu ji aktivně hydratuje. Snadno se aplikuje bez přilepení ke spodině rány a vydrží i více dní bez výměny. Fixaci krytí na ránu je nutné z důvodu snadné zranitelnosti kůže provádět výhradně používáním mulových obinadel a mulových kompresů.

HydroTac


7. Cvičení a pohyb

Nezbytnou součástí léčebného režimu musí být i přiměřená fyzická aktivita. Prací svalové pumpy při pohybu totiž dochází ke zlepšení oběhovýchpoměrů v končetinách. Zařaďte do svého programu pravidelné procházky, lehká cvičení, dle možností i jízdu na kole.

Zkuste si během dne alespoň 30krát stoupnout na špičky, zhoupnout se ze špičky na patu nebo kroužit nohama v kotnících.

Uvádíme i další účinné a jednoduché cviky:


 • Vsedě se střídavě opírejte o špičky a o paty.
 • Vsedě se opřete o patya špičkami pohybujte do stran.
 • Vleže propínejte a krčte špičku střídavě jedné a druhé nohy.
 • Vleže se zvednutými končetinami krčte a natahujte prsty.
 • Vleže simulujte jízdu na kole.

 

Elevace končetin


Při onemocnění žilního systému dolních končetin pomáhá zvednutí dolních končetin nad úroveň srdce v době klidu, spánku a odpočinku. Položte si nohy 3–5krát denně na dobu 5–10 minut do zvýšené polohy. Prospěšné je i podloženípostele v nohách o 10 cm.

Masáže studenou vodou


Masáže studenou vodou trénují cévní systém a přispívají ke zlepšení návratu krve k srdci. Sprchování je prospěšné i při převazu bércových vředů, protože proudem vody jsou odstraněny povlaky i zbytky mastí.

Co je škodlivé?

 • Dlouhé stání a sezení.
 • Působení vyšších teplot (sauna, horké lázně a koupele).
 • Nikdy nepokládejte nohy na přímé zdroje tepla.
 • Když škrtí oděv, zvláště punčochy a ponožky.
 • Škodlivé je i nošení vysokých podpatků, ale vhodné nejsou ani boty úplně nízké, bez podpatků. Noste pohodlnou obuv.
 • Kouření.
 • Vyvarujte se drobných poranění.

8. Další rady a doporučení

Nezapomínejte na péči o kůži! Charakter kůže se s přibývajícím věkem mění. Pokožka se nerovnoměrně ztenčuje, ztrácí svoji pevnost a pružnost, tuk a vlhkost se snáze ztrácí, kůže se stává sušší a citlivější. Pravidelným ošetřováním kůže na dolních končetinách lze zvýšit její odolnost, což je důležité v prevenci infekce, ekzémů i bércových vředů.


Účinným pomocníkem může být kosmetická řada MoliCare, která byla speciálně vyvinuta k uspokojení nároků zralé pokožky, kterou čistí, vyživuje, regeneruje, hydratuje a zvyšuje její odolnost. Tyto výrobky obsahují šetrné a účinné kombinace látek, u kterých dermatologické testy prokázaly, že posilují přirozenou ochrannou bariéru kůže.