Inkontinence

Jak pečovat o pokožku namáhanou inkontinencí

Dermatoložka MUDr. Černohorská radí, jak pečovat o pokožku namáhanou inkontinencí

Péče o pacienta s inkontinencí

MUDr. Júlia Černohorská, Ph.D. se zabývá všeobecnou a estetickou dermatologií, zaměřuje se na nemoci žil, lymfedémy a nehojící se rány. Působí v Dermal Centre Mělník a je odborným garantem společnosti HARTMANN – RICO pro oblast dermatologie. Položili jsme jí 8 otázek na téma pokožky vystavené moči a stolici.


Jak jste se dostala k oboru dermatologie?

Dermatologií jsem obklopena od dětství, protože moje máma je vynikající kožní lékařka. Jako dítě jsem si listovala v dermatologických atlasech a nejraději chodila k ní na oddělení. Milovala jsem vůni nemocnice.


Co je obecně nejdůležitější při péči o pokožku těla?

Při péči o pokožku těla je nejdůležitější „naslouchat“ jejím aktuálním potřebám. A ty jsou závislé na mnoha faktorech – klimatických podmínkách, našich stravovacích návycích, příjmu tekutin, vitaminů, stopových prvků, na našich sportovních aktivitách, hladině hormonů, typu oblečení, mycích prostředků, celkové léčby, chronických nemocech a mnoha dalších.


Jaký vliv na pokožku má vystavení moči a stolici?

Kůže je největší orgán těla a má mnoho funkcí. Jedna z nich je bariérová. Ale pouze do určité míry. Při delším vystavení kůže odpadním látkám našeho těla dochází k narušení této funkce a to může vést ke vzniku dermatitid nebo až ke vzniku dekubitů (proleženin).


Jak se liší závažnost projevů inkontinence na kůži?

Může se jednat o zánět kůže manifestovaný pouze zarudnutím, nebo také s přítomností puchýřů, erozí a ztrátou bariérové funkce v důsledku chronické nebo opakované expozice moči nebo stolice na kůži. To se může projevit drobným krvácením, sekrecí, nebo také bolestí. U dekubitů dochází k poruše mikrocirkulace a hypoxii a na základě toho může dojít až k rozpadu tkáně do hloubky.


Co mohu udělat pro svou pokožku, pokud trpím nějakou formou inkontinence moči?

Z mého pohledu je nejlepší prevence. Takže pokud trpíte inkontinencí, je důležité kůži pravidelně ošetřovat a chránit před narušením. K těm základním pilířům patří – kvalitní pleny a absorpční pomůcky, ošetření kůže vhodnými mycími prostředky a speciální kosmetikou, které kůži nedráždí a ještě víc nerozrušují (vhodné jsou například mycí ubrousky), ochrana kůže kvalitními bariérovými krémy, používání prostředků posilujících regeneraci a hojení kůže a důležité je také dbát na kvalitní životosprávu.

 

 

Liší se péče o pokožku při úniku stolice?

Obecně platí zásady, které jsem popsala v odpovědi výše. Důležité je používat jemné mycí prostředky a ke kůži šetrné mycí materiály (např. mycí rukavice, nebo ubrousky), bariérové a regenerační prostředky respektující pH kůže a také úprava stravy.


Jak se nejlépe starat o pokožku ležícího inkontinentního pacienta v domácím prostředí nebo v pobytovém zařízení sociálních služeb?

K tomu, co jsem popsala výše, tedy pravidelnému používání prostředků péče o pokožku, které snižují výskyt dermatitidy související s inkontinencí a posilující regeneraci a hojení kůže, čisticích prostředků udržujících pH a posilujících bariérovou funkci kůže, bariérových krémů proti vlhkosti a kvalitních plen, bych přidala pravidelné a časté polohování pacientů, pravidelnou rehabilitaci, péči o správnou nutrici a psychickou pohodu pacientů. Za nejdůležitější považuji individuální vnímání a respektování potřeb každého pacienta.

 

TIP: Přečtěte si více o péči o ležícího pacienta v rozhovoru s medikální poradkyní Hartmannu nebo si projděte náš videoseriál o domácí péči.


Co byste na závěr doporučila lidem, kteří trpí inkontinencí, aby si udrželi zdravou pokožku?

Pravidelně pozorujte a ošetřujte svoji kůži, používejte kvalitní prostředky a pleny. Šetřit se v tomto případě nevyplatí. A hlavně vnímejte své tělo a věnujte se mu s láskou.

 

 

 MUDr. Júlia Černohorská

Garant obsahu
MUDr. Júlia Černohorská, Ph.D.

Zabývá se všeobecnou a estetickou dermatologií, zaměřuje se na nemoci žil, lymfedémy a nehojící se rány. 

 

 

 

Související články